{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}
Opšta Pravila Klađenja

Opšta Pravila Klađenja

Prvi put se kladiš onlajn? Tu smo da pomognemo!

Opšta Pravila Klađenja

 

  1. Uvod

 

Korišćenjem naših usluga, Klijent potvrđuje da je pročitao/la i prihvatio/la sadržaj Uslova Korišćenja Usluga Sporta, uključujući i Generalne Uslove Korišćenja Usluga.

Victory zadržava pravo da izmeni sadržaj sajta, kao i ponudu i ograničenja na isplatama.

Victory zadržava pravo da ispravi, ažurira ili izmeni gorenavedene uslove u bilo kom momentu.

U slučaju da se pravilo za određeni sport ne podudara sa generalnim pravilom, generalno pravilo će biti nevažeće.

Pitanja i zahtevi za više informacija o ovim Uslovima mogu se poslati na e-mail podrska@victory.rs  ili putem telefona +381 62 24 24 24.

 

  1. Procedura klađenja

 

  2.1. Vrste opklada

 

a) Singl opklada – opklada na jednu selekciju ili ishod (jedna opklada na jedan sportski događaj). Dobitna suma se računa množenjem uložene sume sa kvotom ponuđenom za izabranu selekciju (ishod).

 b) Kombinovana opklada – opklada sa više selekcija, od kojih svaka mora biti tačna da bi opklada bila dobitna. Ukupna vrednost kvota se računa množenjem kvota prve selekcije sa kvotama svake sledeće. Ukoliko su sve selekcije dobitne, dobitna suma se računa množenjem uložene sume sa ukupnom vrednošću kvota. U slučaju da se jedna ili više selekcija ponište, kvote za te selekcije će se računati sa kvotom 1.00, a ostale selekcije će ostati važeće.

 c) Sistemska opklada – sistemska opklada sa više selekcija. Za razliku od kombinovane, ova vrsta opklade omogućava igračima da njihova opklada bude dobitna iako neka od predviđanja nisu tačna. Na primer, u slučaju 2/4 sistemske opklade, igrač bi izabrao 4 selekcije i kliknuo na Sistem na dnu tiketa, gde može videte sve opcije sistemskih tiketa. Sistemsku opkladu 2/4 čini 6 mogućih kombinacija, u kom bi slučaju opklada bila dobitna iako bi samo 2 od izabranih kombinacija bile dobitne. U tom slučaju, dobitna suma zavisi od broja dobitnih kombinacija, a opklada je gubitna ukoliko je jedna od izabranih selekcija pogođena, ili nije nijedna.

Takođe, postoji mogućnost da se u opkladu uvrste i sportski događaji sa “fiks” opkladom, što znači da bi izabrani mečevi bili svrstani u sve tikete.

Pri igranju sistemske opklade, prikazana dobitna suma je najveći potencijalni dobitak ukoliko su sve selekcije dobitne.

 

 

2.2 Klađenje

 

Minimalni ulog je 20 dinara za kombinovane opklade, a 100 dinara za singl opklade.

Samo opklade na Victory kanalima za klađenje će biti uzete u obzir.

Osim Klađenja Uživo, rok za opkladu je do zvaničnog početka sportskog događaja ili do prethodno određenog vremena – koje god bilo prvo. Victory zadržava pravo da poništi bilo koju opkladu (ili deo opklade) ukoliko je greškom prihvaćena nakon što je isteklo vreme za klađenje na taj događaj, ili u slučaju da klijent ima informacije o ishodu događaja. U tim okolnostima, ulog na singl opklade se vraća, dok se opklade zaključuju na osnovu preostalih selekcija na kombinovanim i sistemskim opkladama.

 

2.3. Prihvatanje i obrada opklada

 

Victory zadržava pravo da odbije bilo koju opkladu, u celosti ili delimično.

Opklada će bili važeća jedino ukoliko je prihvaćena od strane Victory-ja i jedinstveni kod je generisan za tu opkladu.

Opklada neće biti važeća ukoliko jedinstveni kod nije generisan i tiketi ištampani pre nego što je opklada prihvaćena neće biti uzeti u obzir.

Victory ne snosi odgovornost za zaključivanje opklada koje nemaju generisan jedinstveni kod. Ukoliko igrač nije siguran da je opklada važeća, predlaže se da proveri poslednju aktivnost na svom nalogu ili da kontaktira Victory Korisničku podršku.

Ukoliko je opklada prihvaćena, ne može se menjati ili poništavati, osim ako nije prihvaćena greškom. Igrač snosi odgovornost da se pobrine da su podaci na njegovoj opkladi tačni i u skladu sa onim što je on/ona izabrao/la. Savetujemo našim igračima da provere pravila i opise vrsta igara, ili da kontaktiraju našu Korisničku podršku pre nego što se opklade. Victory neće snositi odgovornost u slučajevima kada su se igrači opkladili pre prethodnog razumevanja naših Uslova Korišćenja Usluga i Procesa klađenja.

Iako se opklada ne može menjati ili otkazati od strane igrača nakon što je prihvaćena od strane Victory-ja, igračima je ponuđena CashOut opcija.

 

 

2.4. Poništavanje opklada

Poništena opklada – opklada se poništava u slučaju napuštenog, odloženog ili meča odigranog u vreme koje nije prvobitno predviđeno, zbog tehničkih ili očitih grešaka, itd. Poništene opklade se obračunavaju kvotom 1.00. Ukoliko igrač na svojoj opkladi koja je kombinovana ili sistemska ima poništenu selekciju, ta opklada će biti zaključena na osnovu preostalih selekcija.

Opklada može biti poništena nezavisno od toga da li je ishod sportskog događaja zaključen ili ne.

Ukoliko je sportski događaj na singl opkladi otkazan, opklada će biti poništena i ulog će biti vraćen igraču. Ukoliko je sportski događaj na kombinovanoj ili sistemskoj opkladi otkazan, ta selekcija će biti poništena a kvote na ostalim selekcijama će ostati nepromenjene.

Victory zadržava pravo da obustavi isplatu ili proglasi opkladu (ili deo nje) poništenom ukoliko dođe do neke od sledećih situacija:

- opklada je odigrana ili prihvaćena usled greške

- opklada je prihvaćena dok je sajt imao tehničkih problema, a pri regularnim uslovima ne bi bila prihvaćena

- valjanost sportskog događaja je dovedena u pitanje

- kvote su nepropisno promenjene

- ishod meča je bio namešten

- objavljena je javna informacija o sportskom događaju zbog kog su se kvote drastično promenile

- u slučaju da dođe do promena pravila u bilo kojoj od ponuda, sve opklade na tu vrstu igre odigrane pre promene će biti poništene

- ukoliko postoji dokaz da grupa opklada sadrži iste selekcije (jednu ili više) i koje je odigrao jedan igrač ili grupa igrača, što rezultira zagarantovanim dobitkom nezavisno od ishoda, Victory zadržava pravo da zaključi takve opklade po ispravnim kvotama ili da ih u celosti poništi. Da se gorenavedena situacija desila može biti dokazano na osnovu šablona igara, broja ili učestalosti ovih opklada na Victory kanalima za klađenje.

 

Kombinovana opklada ne sme da sadrži selekcije čiji bi ishodi uticali jedni na druge (npr. Đoković će pobediti u polufinalu Vimbldona i Đoković će pobediti na Vimbldonu, itd.). Takve opklade neće biti prihvaćene, a ukoliko se takva opklada greškom prihvati, Victory zadržava pravo da je poništi.

 

Opklade odigrane u sledećim situacijama će biti poništene:

 

a) Klađenje pre početka meča:

- Odloženi ili napušteni mečevi (dalje objašnjeno u stavci 2.5 – Rezultati, zaključivanje opklada i isplate)

- Mečevi koji se nisu odigrali (dalje objašnjeno u stavci 2.5 – Rezultati, zaključivanje opklada i isplate)

- Mečevi koji se nisu igrali pravim redosledom (npr. mesto Domaćina i Gosta je zamenjeno)

 

b) Klađenje uživo:

- Opklada je prihvaćena sa pogrešnim kvotama usled kašnjenja

- Opklada je prihvaćena tokom situacije na meču koja bi drastično izmenila vrednost kvota (npr.opklade odigrane na vrstu igre Sledeći Gol a izvođenje penala je u toku)

- Opklada je prihvaćena sa kvotama za pogrešan rezultat

 

 

2.5 Rezultati, zaključivanje opklada i isplate

U slučaju fudbala i ostalih sportova, opklade se (osim ukoliko pojedinim pravilima klađenja nije drugačije određeno) zaključuju na osnovu krajnjeg rezultata meča ostvarenog na terenu i prikazanog na kraju meča preko televizije, izvora za prenos i objavljenog od strane zvaničnog upravljačkog tela. Ukoliko je rezultat promenjen ili proglašen poništenim usled bilo kog razloga od strane upravljačkog tela sporta u bilo kom momentu nakon završetka meča, takva promena neće uticati na ishode već odigranih opklada, koje će biti zaključene/isplaćene po prvobitnom rezultatu.

U slučaju antepost selekcija, opklade će biti zaključene nakon kraja odgovarajućeg takmičenja/runde/faze, uključujući i plej-of.

Rezultati, statistika i informacije o mečevima prikazani su u informativnih svrha i Victory neće snositi bilo kakvu odgovornost za opklade odigrane na osnovu istih.

U slučaju rezultata mečeva koji nisu ozvaničeni, ishod će biti određen od strane Victory-ja na osnovu informacija dobijenih od nezavisnih izvora. Ukoliko, iz bilo kog razloga, ne možemo da potvrdimo ishod određene vrste igara, sve opklade će biti poništene, osim ako je njihovo zaključivanje bezuslovno predodređeno.

Osim ukoliko pojedinim pravilima klađenja nije drugačije određeno, u slučajevima gde se odigralo preko 90% meča i sudija prekine meč pre predviđenog vremena za završetak, mi ćemo zaključiti sve opklade na taj meč po tom rezultatu.

Osim ukoliko pojedinim pravilima klađenja nije drugačije određeno, kad god je sportski događaj zvanično odložen ili napušten, sve opklade na taj događaj će biti važeće ukoliko se taj događaj nastavi i završi do ponoći (Centralnoevropska vremenska zona) dana nakon privobitnog datuma odigravanja meča.

Ukoliko se meč ne odigra i nije završsen u gorenavedenom vremenskom periodu, sve opklade na taj događaj će biti poništene u roku od 24 sata.

Ukoliko tim više ne igra na prvobitno najavljenom terenu , opklade će biti važeće sve dok mesto odigravanja nije prebačeno na teren suparničkog tima (ili u slučaju internacionalnih mečeva, sve dok je mesto odigravanja u istoj zemlji). Victory zadržava pravo da poništi sve opklade na čije kvote promena mesta odigravanja meča znatno utiče.

Ukoliko je domaćem i gostujućem timu za određeni meč promenjen redosled igre (npr.meč se igra na terenu gostujućeg tima), opklade na markete pogođene ovom promenom će biti poništene.

Za mečeve koji se igraju na neutralnom terenu, tim prikazan na levoj strani ponude će se voditi kao domaći tim u svrhe zaključivanja opklada.

Tim/igrač prikazan na levoj strani ponude će se voditi kao domaći tim/igrač, dok će se onaj prikazan na desnoj strani voditi kao gostujući tim/igrač.

Opklade sa selekcijama kao što su (ali ne limitirane na) ball possession, shots on targets, rebounds, itd., biće zaključene u skladu sa odlukom na osnovu koje upravljačko telo određuje statistiku. Victory neće uzeti u obzir žalbe igrača na osnovu njihovog ličnog tumačenja ovih uslova.

Ukoliko je učesnik diskvalifikovan u određenoj fazi/delu takmičenja/sportskog događaja, to neće uticati na prethodni rezultat.

Opklada na kojoj je vrsta igre kvalifikacija učesnika, gde je potrebno jedno kolo/runda da bi učesnik napredovao u sledeću fazu takmičenja biće poništena ukoliko taj se taj meč ne odigra u roku od 24 sata od predviđenog vremena za igru.

 

Vrste igara sa vremenskim odrednicama treba interpretirati na sledeći način:

 - U prvih 15 minuta: svi potezi na meču koji su se desili između 0 sati (00:00) i 0 sati- 14 minuta-59 sekundi (0:14:59).
- Između 15 i 30 minuta: svi potezi na meču koji su se desili između 0 sati -15 minuta (0:15:00) i 0 sati-29 minuta-59 sekundi (0:29:59).