{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Učešće u igrama

UČEŠĆE U IGRAMA

 

 Victory će prihvatati samo opklade koje imaju određeni kod tiketa (ID), gde će se primeniti sledeća pravila:

Morate proveriti da li su odabiri i informacije na Vašem tiketu validne jer opklade ne možete naknadno otkazati ili izmeniti nakon što je opklada prihvaćena od strane operatera.

Opklade neće biti validne dok ne budu prihvaćene od strane naših operatera.

U slučaju bilo koje žalbe na online opklade, istorija transakcija će biti istražena u bazi podataka, na osnovu čega će se opklada obračunati.

Opklade će se prihvatati na osnovu redosleda kojim su odigrane.

 

Klijenti mogu da odigraju opkladu samo na individualnom nivou. Opklade za koje se smatra da su ponovljene, odnosno koje su odigrane od strane istog ili drugog klijenta a sadrže identične parove i igre mogu biti biti poništene.

U slučaju poništenog para/selekcije, računaće se kvota 1 za određenu selekciju, a ostatak selekcija će se standardno obračunati.

Potencijalni dobitak na tiketu se prikazuje samo u informativne svrhe – dobitak se obračunava na osnovu odabranih kvota i uloga.

Ukoliko dođe do promene mesta odigravanja meča, sve opklade odigrane pre objave o promeni mesta će biti poništene.

Vremena odigravanja mečeva na sajtu su podložna promeni. Opklade odigrane nakon početka meča se neće važiti.

Zadržavamo pravo da ne isplatimo dobitak odmah nakon završetka meča dok ne utvrdimo da li je opklada odigrana nakon početka tog meča.

Ukoliko opklada mora da bude odobrena od strane operatera, Victory zadržava pravo da je odbije u slučaju da je ulog previsok ili je za određeni sportski događaj odabrana pogrešna vrsta igre.