{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{::locale.account.password.forgotPassword}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Bonus dobrodošlice 100%

UZMI NIKAD BOLJI BONUS

100% Bonus dobrodošlice možeš da aktiviraš nakon prve uplate.

Kako se aktivira 100% Bonus dobrodošlice? Potrebno je da pratiš sledeće korake:


- Uplati svoj prvi depozit na jedan od mogućih načina dostupnih na stranici Uplata

- Nakon prve uplate, u odeljku ‘Bonusi’ na stranici ‘Moj nalog’ moći ćeš da aktiviraš bonus. Imaj na umu da se bonus ne aktivira automatski.

- U momentu aktivacije, trenutna sredstva sa tvog novčanog računa se prebacuju na bonus račun i dupliraju!

- Igru možeš nastaviti koristeći bonus sredstva kako bi ispunio obrtne uslove i isplatio bonus sredstva.

- Ukoliko u nekom momentu poželiš da uplatiš novac i igru nastaviš realnim novčanim sredstvima, imaš opciju da pauziraš bonus.

Pravila i uslove ovog bonusa možeš da pročitaš u nastavku:

1. Bonus dobrodošlice 100% na svoj prvi depozit možeš da ostvariš na uplate do 20.000 dinara, u zavisnosti od toga koliki iznos imaš na računu u trenutku aktivacije.


Ovo znači da:

a) Ukoliko pri prvom depozitu uplatiš 1,000 dinara, ostvaruješ pravo na aktivaciju bonus iznosa od 1.000 dinara.

b) Ukoliko pri prvom depozitu uplatiš 20,000 dinara ili više, ostvaruješ pravo na aktivaciju bonus iznosa od maksimalnih 20.000 dinara.

c) Iznos prvog depozita koji imaš na računu će se duplirati nakon aktivacije bonusa dobrodošlice. Ovaj bonus se može iskoristiti samo jednom, i samo na tvoj prvi depozit.

2. Iznos bonusa zavisi od visine sredstava koja imaš na računu u momentu aktivacije bonusa.

Prilikom aktivacije bonus programa, ukoliko je iznos na tvom računu sa realnim novčanim sredstvima manji od prvobitno uplaćenog iznosa (usled postavljanja opklada, isplate ili sl.), možeš ostvariti pravo na bonus samo u vrednosti preostalog iznosa na tvom računu.3. Minimalna uplata za ostvarivanje prava na 100% Bonus dobrodošlice je 500 dinara.4. Kada izvršiš prvu uplatu sredstava na svoj račun, biće ti ponuđena opcija da aktiviraš bonus u odeljku ‘Bonusi’ na stranici ‘Moj nalog’. Možeš se odlučiti za ovaj bonus program potvrdom na dugme ‘aktiviraj bonus’.

Napomena: Bonus dobrodošlice 100% neće biti automatski aktiviran. Nakon što klikneš na dugme za aktivaciju bonusa dobrodošlice, moraćeš da potvrdiš da si pročitao/la i razumeo/la sve odredbe i uslove aktivacije i korišćenja bonusa. Bonus dobrodošlice je potrebno aktivirati pre postavljanja opklada ukoliko želiš da se primeni na ceo iznos prvobitnog uloga.5. Kada aktiviraš bonus program, sredstva sa tvog novčanog računa će automatski biti uplaćena na tvoj bonus račun, odnosno:

a) Ukoliko se na tvom novčanom računu nalazi 2.000 dinara u momentu aktivacije bonusa, ta sredstva će biti prebačena na bonus račun i duplirana, tako da će zbirni iznos na bonus računu biti 4,000.

b) Ukoliko se na tvom novčanom računu nalazi 30.000 dinara u momentu aktivacije bonusa, iznos od 20.000 dinara (maksimalni iznos bonusa) će biti prebačen na bonus račun i dupliran, tako da će zbirni iznos na bonus računu biti 40.000. Iznos od 10.000 dinara ostaje dostupan na novčanom računu.

c) Ukoliko bonus dobrodošlice nije aktiviran nakon izvršenja prvog depozita, već nakon drugog ili svakog sledećeg depozita, bonus će se primeniti na sredstva u visini iznosa prvog depozita.

Primer: Ukoliko se na tvom realnom računu nalazi 5.000 dinara u momentu aktivacije bonusa, a tvoj prvi depozit na nalog je bio 1.000 dinara, bonus dobrodošlice će se aktivirati na prvobitni depozit, odnosno 1.000 dinara, koji će biti prebačen sa realnog na tvoj bonus račun, I dupliran usled obračuna bonusa dobrodošlice.U ovom slučaju, suma na tvom bonus računu biće 2.000 dinara, dok će na tvom realnom računu ostati 4.000 dinara.6. Sredstva koja se nalaze na tvom bonus računu nisu dostupna za isplatu ukoliko se ne ispune obrtni uslovi isplate bonusa. Tek nakon ispunjenja uslova se sva dostupna bonus sredstva prenose na realni račun.7. Da bi se sredstva sa bonus računa mogla prebaciti na realan račun I isplatiti, potrebno je ispuniti obrtne uslove, odnosno uložiti (postaviti opklade) 5 puta zbirni iznos aktivirane sume prvog depozita i bonus iznosa:

(aktivirana suma prvog depozita + bonus u iznosu te sume)*5 = obrtni iznos

Suma prvog depozita se može aktivirati u celosti, ili u iznosu manjem od iznosa prvog depozita (u zavisnosti od toga kolika suma je na realnom računu u trenutku aktivacije).

Da bi se bonus obračunao, sve opklade moraju prvo biti zaključene.Ovo znači da:

a) Ukoliko je iznos tvog prvog depozita 1.000 dinara i aktiviraš bonus na celu sumu, moraš da postaviš opklade u iznosu od 10.000 dinara:(1.000 din. depozita + 1.000 din. bonusa)*5 = 10.000 din.

b) Ukoliko je iznos tvog prvog depozita 1.000 dinara, a u momentu aktivacije bonusa na računu sa realnim sredstvima imaš 500 dinara, moraš da postaviš opklade u iznosu 5 puta zbirni iznos sume u momentu aktivacije, I bonusa aktiviranog na tu trenutnu sumu: (500 din. trenutne sume + 500 din. aktiviranog bonusa)*5 = 5.000 din.

c) Ukoliko uplatiš 20.000 dinara, moraš da postaviš opklade u iznosu od 200.000 dinara: (20.000 din. depozita + 20.000 din. bonusa)*5=200.000 din.

d) Ukoliko su nakon prvog depozita I aktivacije bonusa sva bonus sredstva istrošena, ili na bonus računu nemaš dovoljno sredstava za postavu nove opklade, a na svom realnom računu imaš nova uplaćena sredstva, moći ćeš da postaviš novu opkladu u iznosu preostale sume sa bonus računa i dela sume sa realnog računa (u zavisnosti od toga koliki ulog želiš da postaviš).

Primer: Na bonus računu ti je ostalo 200 dinara a želiš da postaviš opkladu u iznosu od 500 dinara. U ovom slučaju, razlika od 300 dinara će biti povučena sa tvog realnog računa kako bi te dve sume zajedno iznosile 500 dinara, i taj ulog će se obračunati kao ulog sa bonus računa.8. Ukoliko obrtni uslovi nisu ispunjeni u roku od 45 dana nakon aktivacije bonusa, stanje na tvom bonus računu će biti poništeno.9. U svakom momentu je dostupna opcija za pauziranje bonusa, koja ti daje mogućnost da, ukoliko želiš, postaviš opkladu koristeći sredstva sa svog realnog računa umesto sredstva sa svog bonus računa. Opcija za pauziranje bonusa nije sredstvo za produžavanje napred navedenog roka za ispunjenje obrtnih uslova. Sredstva koja se već nalaze na tvom bonus računu se ne mogu prebaciti na tvoj realni račun dok se ne ispune gorenavedeni uslovi obrta bonusa. Kako bi se nastavilo sa klađenjem dok je bonus pauziran, moraš imati određenu sumu depozita na svom realnom računu.10. Osim bonusa na broj parova, nije moguće aktivirati više bonus programa u isto vreme. Da bi se aktivirao drugi bonus program, trenutni program mora da se ispuni ili da istekne.11. Bonus na broj parova će biti dodeljen bez obzira na to da li je bonus dobrodošlice aktiviran ili ne.

Opklade koje se kvalifikuju/ne kvalifikuju za 100% Bonus dobrodošlice1. Opklade koje se kvalifikuju za 100% Bonus dobrodošlice su one opklade koje ulaze u obračun za obrtni iznos. Opklade koje se ne kvalifikuju za 100% Bonus dobrodošlice neće ući u obračun za obrtni iznos.2. Opklade koje se kvalifikuju:

a) Opklade sa 3 ili više događaja (live / prematch).

b) Opklade na kojima je najmanja kvota za jedan sportski događaj 1.50, a minimalna ukupna kvota je 3.00 (live / prematch).3. Opklade koje se ne kvalifikuju za 100% Bonus dobrodošlice:

a) Opklade sa jednim sportskim događajem (singl opklade) i opklade sa dva sportska događaja

b) Sistemske opklade

c) Poništene opklade, otkazane opklade i opklade na kojima je izvršen CashOut. Opklada može biti poništena ili otkazana u slučaju prekida ili pomeranja meča, kao i u slučaju sumnje Priređivača na bilo kakvu zloupotrebu ili kršenje pravila opklade od strane jednog ili više igrača.

d) Opklade koje sadrže sportske događaje koji se završavaju nakon isteka roka za ostvarivanje bonusa.

e) Događaji čiji rezultati su poništeni, polu-dobitni ili polu-gubitni. Na primer, ukoliko je postavljena opklada na market DNB i ulog je vraćen jer je rezultat bio nerešen, takav događaj neće ulaziti u obračun za 100% Bonus dobrodošlice. Ukoliko opklada, pored ovakvog događaja, uključuje događaje koji su u skladu sa kriterijumima za ostvarivanje 100% Bonusa dobrodošlice, takvi događaji će ući u obračun.

f) Bilo koja postavljena opklada koja sadrži sličnu grupu sportskih događaja odabranih u nekoj od prethodnih opklada.4. Opklade će ući u obračun kada su svi rezultati sportskih događaja objavljeni i kada je opklada zaključena.5. U slučaju da je opklada ponovno otvorena, Priređivač zadrzava pravo da odredi ukupan iznos koji se kvalifikuje za 100% Bonus.6. Opklada ulazi u obračun za 100% Bonus samo nakon potvrde da su kriterijumi za kvalifikovanje događaja i dalje validni i da se nisu promenili od momenta postavljanja opklade.7. Ukoliko postoje dokazi da je došlo do kršenja pravila promocije, ili Priređivač osnovano tvrdi da postavljena opklada garantuje korisniku dobitak bez obzira na ishod događaja, Priređivač zadržava pravo da ukloni bonus sumu sa opklade tog korisnika.


8. U slučaju da je bonus suma obračunata pre ponovnog otvaranja sportskih događaja, Priređivač zadržava pravo da zadrži obračunata bonus sredstva.


9. Promocija je ograničena na jednu osobu, jednu porodicu, jednu adresu, jednu e-mail adresu, jedan broj telefona, jedan broj tekućeg računa i jedan deljeni uređaj. Priređivač zadržava pravo da ukine dostupnost bonusa u slučaju sumnji da je korisnik već učestvovao u promociji.10. Priređivač ima apsolutno i isključivo diskreciono pravo da u bilo kom momentu ukine dostupnost promocije bilo kom korisniku ili grupi korisnika. Ovo se odnosi i na korisnike koji pokušaju da izvrše prevaru i zloupotrebe pravila aktuelne promocije.11. Dostupnost ponude se odnosi samo na korisnike koji su izvršili uplatu novčanih sredstava Priređivaču.12. Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promeni aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.


Za više informacija o bonusima, kontaktiraj našu Korisničku podršku.