{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{::locale.account.password.forgotPassword}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Victory Winter Cup Pravila promocije

Na osnovu odredbi Akta o osnivanju privrednog društva VICTORY 247 DOO BEOGRAD-Novi Beograd, matični broj: 21493473 (u daljem tekstu Organizator ili Društvo) i Odluke direktora o organizovanju takmičenja u znanju pod nazivom „VICTORY WINTER CUP“ od dana 26.11.2021. godine, direktor Društva, dana 26.11.2021. godine donosi

 

PRAVILA TAKMIČENJA

 VICTORY WINTER CUP 

 

Član 1.

 

VICTORY 247 DOO BEOGRAD-Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada 102, Beograd, organizuje takmičenje pod nazivom „VICTORY WINTER CUP“.

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS", br. 18/2020), s obzirom na to da učesnici ne plaćaju bilo kakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju.

Na takmičenje se primenjuju sva važeća opšta pravila i uslovi Organizatora.

 

Član 2.

 

Takmičenje se održava u periodu od 29.11.2021. godine u 14:00 do 30.01.2022. godine u 23:59.

Takmičenje se sastoji od deset takmičarskih faza (izazova):

 1. I Izazov: od 29.11. u 14:00 časova do 5.12.2021. godine u 23:59 časova.
 2. II Izazov: od 6.12. u 00:01 časova do 12.12.2021. godine u 23:59 časova.
 3. III Izazov: od 13.12. u 00:01 časova do 19.12.2021. godine u 23:59 časova.
 4. IV Izazov: od 20.12. u 00:01 časova do 26.12.2021. godine u 23:59 časova.
 5. V Izazov: od 27.12.2021. godine u 00:01 časova do 02.01.2022. godine u 23:59 časova.
 6. VI Izazov: od 03.01. u 00:01 časova do 09.01.2022. godine u 23:59 časova.
 7. VII Izazov: od 10.01. u 00:01 časova do 16.01.2022. godine u 23:59 časova.
 8. VIII Izazov: od 17.01. u 00:01 časova do 23.01.2022. godine u 23:59 časova.
 9. IX Izazov: od 24.01. u 00:01 časova do 30.01.2022. godine u 23:59 časova.
 10. X faza: od 29.11.2021. godine. u 14:00 časova do 30.01.2022. godine u 23:59 časova, za period celokupnog trajanja takmičenja.

 

 

 

Član 3.

Nagrade

 

Organizator dodeljuje pobednicima prvih devet faza takmičenja – VICTORY WINTER CUP nagradne vaučere za klađenje na online platformi organizatora https://www.victory.rs,  u vrednostima koje su utvrđene tiket skalom, koja se objavljuje uz ova pravila.

Pobednicima celokupnog takmičenja, koje obuhvata prvih devet gore navedenih faza, organizator dodeljuje robne nagrade, po specifikaciji koja se objavljuje uz ova pravila.

Minimalni broj učesnika po takmičarskoj fazi je 50. Ukoliko u fazi učestvuje  manje od 50 učesnika, za tu fazu neće biti proglašenih pobednika, a fond takmičenja se prenosi u sledeću fazu.

 

 

Član 4.

Tiketi

 

U takmičenju učestvuju svi igrači koji su se prijavili za učestvovanje u takmičenju na platformi Organizatora za online klađenje https://www.victory.rs ili https://m.victory.rs, i koji su tikete za klađenje uplatili putem interneta na adresi https://www.victory.rs ili https://m.victory.rs.

Tiket koji učestvuje u takmičenju mora biti uplaćen nakon uspešne prijave igrača za učestvovanje u takmičenju. Tiketi uplaćeni pre prijave igrača za učestvovanje u takmičenju neće se uzeti u obzir prilikom obračuna poena.

Tiket koji učestvuje u takmičenju mora da ispunjava uslove definisane za svaku fazu takmičenja.

Tiket koji učestvuje u takmičenju mora biti uplaćen u periodu počev od 00:00 časova 29.11.2021. godine do 23:59 časova 30.01.2022. godine. 

Svi događaji koji se nalaze na tiketu moraju biti završeni najkasnije dana 30.01.2022. godine do 23:59 časova ili u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna broja poena.

Minimalna uplata po tiketu biće definisana i prikazana u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu.

Minimalni broj selekcija na tiketu biće definisan i prikazan u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu.

Maksimalni broj selekcija na tiketu biće definisan i prikazan u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu.

Minimalna ukupna kvota na tiketu biće definisana i prikazana u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu. 

Maksimalna ukupna kvota na tiketu biće definisana i prikazana u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu.

Za svaku takmičarsku fazu će biti definisana buster (bonus) kvota, koja predstavlja određenu igru iz kataloga igara Organizatora ili određen sportski događaj, i čijim dodavanjem na tiket će se uvećavati ukupan broj poena na tiketu, ukoliko je barem jedna bonus kvota pogođena. Procenat uvećanja poena biće definisan i prikazan u svakoj takmičarskoj fazi u pravilima definisanim za tu fazu.

Promocija se isključivo odnosi na tikete iz ponude sportskog klađenja (standardno i uživo klađenje).

Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju. 

U obračun ulaze samo tiketi uplaćeni iz standardne kase. Tiketi uplaćeni iz bonus kase neće ući u obračun.

Ukoliko je odigrano više istih tiketa od strane istog učesnika, poeni sa samo jednog tiketa će ući obračun (tiketa koji je prvi uplaćen). Istim tiketima smatraju se svi oni koji imaju identične parove i identične igre iz kataloga igara priređivača.

 

Član 5.

Pobednici takmičenja

 

Pobednici faze takmičenja biće učesnici koji na kraju svake faze imaju najveći broj ostvarenih poena.

Broj pobednika prvih devet faza takmičenja, kao i nagrade za pobednike takmičenja zavisi od ukupnog broja učesnika u određenoj fazi takmičenja, sve u skladu sa tiket skalom koja se objavljuje uz ova pravila.

Pobednici desete faze takmičenja, koja obuhvata period celokupnog trajanja takmičenja, su 3 učesnika koji na kraju takmičenja imaju najveći broj ostvarenih poena.

Poeni se obračunavaju množenjem dobitnih kvota na tiketu, podeljenih sa proizvodom  promašenih kvota na tiketu. Poeni svakog zasebnog tiketa se zatim međusobno sabiraju.

Formula za obračun poena: (Ukupna dobitna kvota / Ukupna gubitna kvota) * X% (dobitna buster kvota) = Broj poena

Broj tiketa koji se uzima u obračun u svrhu određivanja pobednika takmičarskih faza:

 • Od I do IX faze: Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 30 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 30 tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulazi 30 tiketa sa najvećim brojem poena)
 • X faza: Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 300 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 300 tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulazi 300 tiketa sa najvećim brojem poena)

Učesnici takmičenja se u određenu fazu takmičenja kvalifikuju po osnovu vremena završetka poslednjeg događaja sa tiketa. Ukoliko učesnik postavi opkladu koja sadrži selekcije za nekoliko faza takmičenja, njegov tiket će se obračunavati samo za X fazu takmičenja , odn. za period celokupnog trajanja takmičenja.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broj poena, prednost ima učesnik sa većim iznosom uplate na tiketima koji učestvuju u obračunu poena stečenih u datoj fazi.  Ukoliko je i iznos uplate izjednačen, prednost ima učesnik koji je postavio veći broj opklada u toku faze za koju se vrši obračun.

Pobednici takmičenja ne mogu preneti svoju nagradu na drugo lice.

Isto lice može biti dobitnik više nagrada.

Imena pobednika takmičenja, će biti objavljena na internet portalu https://www.victory.rs i https://m.victory.rs.

Krajnji rok za objavu pobednika takmičenja je 15.02.2022. godine.

Pobedniku koji je osvojio vaučer za klađenje, iznos vaučera se automatski uplaćuje na nalog, najkasnije 3 dana po završetku faze takmičenja za koju je nagrađen.

Krajnji rok za dodelu svih nagrada pobednicima takmičenja je 30 dana po okončanju takmičenja.

Ukoliko bilo koji učesnik takmičenja ne ispunjava uslove za pobednika takmičenja ili iz bilo kog razloga (suspenzija naloga, nerealizovana transakcija, obrisan nalog, isključen iz daljeg toka takmičenja i slično) ne primi nagradu, njegovo mesto na rang listi pobednika takmičenja preuzima sledeći učesnik sa liste, a svaki sledeći učesnik sa liste se pomera za jedno mesto.

 

Član 6.

 

Sve poreze i druge dažbine koji mogu nastati u vezi sa ovim pravilima će snositi organizator.

  

Član 7.

 

Victory kao organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promeni aktuelnu promociju u celini ili jednim delom.

 

Član 8.

 

Serije istih ili sličnih tiketa odigranih u istom takmičarskom danu od strane jednog ili više učesnika za koje priređivač posumnja da samostalno ili udruženo izbegavaju ograničenja postavljena ovim pravilima biće proglašeni nevažećim i isključenim iz takmičenja. Priređivač će takve tikete proglasiti nevažećim klađenjem i učesniku, koji u tome učestvuje, izvršiti povraćaj uloga za takve tikete.

U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.

 

Član 9.

 

Ova Pravila će se objaviti na online platformi Organizatora https://www.victory.rs i stupaju na snagu danom objavljivanja.