{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{::locale.account.password.forgotPassword}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Victory EURO 2020 Tiket

Na osnovu odredbi Akta o osnivanju privrednog društva VICTORY 247 DOO BEOGRAD-Novi Beograd, matični broj: 21493473 (u daljem tekstu Organizator ili Društvo) i Odluke direktora o organizovanju takmičenja u znanju pod nazivom „VICTORY EURO-2020 TIKET“ od dana 10.06.2021. godine, direktor Društva, dana 10.06.2021. godine donosi

 

PRAVILA TAKMIČENJA

VICTORY EURO-2020 TIKET

 

Član 1.

VICTORY 247 DOO BEOGRAD-Novi Beograd, ulica Omladinskih brigada 102, Beograd, organizuje takmičenje pod nazivom „VICTORY EURO – 2020 TIKET“.

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS", br. 18/2020), s obzirom na to da učesnici ne plaćaju bilo kakvu posebnu naknadu za učešće u takmičenju.

 

Član 2.

Takmičenje se održava u periodu od 11.06.2021. godine u 00:00 do 11.07.2021. godine u 23:59.

 

Član 3.

Nagrade

Organizator dodeljuje pobednicima prvih pet faza takmičenja – VICTORY EURO-2020 TIKET nagradne vaučere za klađenje na online platformi organizatora https://www.victory.rs, po specifikaciji koja se objavljuje uz ova pravila.

Pobednicima 6. faze takmičenja, koja obuhvata period celog Evropskog evropskog prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”, organizator dodeljuje robne nagrade i nagradne vaučere za klađenje na online platformi organizatora https://www.victory.rs, po specifikaciji koja se objavljuje uz ova pravila.

 

Član 4.

Tiketi

U takmičenju učestvuju svi igrači koji su se prijavili za učestvovanje u takmičenju na platformi Organizatora za online klađenje https://www.victory.rs, i koji na tiketu imaju barem jednu utakmicu sa Evropskog prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”, koje se održava od 11.06.2021. do 11.07.2021. godine.

Tiket koji učestvuje u takmičenju mora biti uplaćen u periodu počev od 00:00 časova 11.06.2021. godine do 23:59 časova 11.07.2021. godine.

Svi događaji koji se nalaze na tiketu moraju biti završeni najkasnije dana 11.07.2021. godine do 23:59 časova ili u suprotnom se taj događaj ne uzima u obzir prilikom obračuna broja poena.

Minimalna uplata po tiketu je 100 RSD.

U obračun ulaze i tiketi uplaćeni iz standardne kase i iz bonus kase.

Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju.

Ukoliko je odigrano više istih tiketa od strane istog učesnika, poeni sa samo jednog tiketa će ući obračun (tiketa sa najvećim brojem ostvarenih poena). Istim tiketima smatraju se svi oni koji imaju identične parove i identične igre iz kataloga igara priređivača, sa utakmica Evropskog prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”, ostali parovi se neće uzimati u obzir.

 

Član 5.

Pobednici takmičenja

Pobednici prvih pet faza takmičenja biće učesnici koji na kraju svake faze takmičenja imaju najveći broj ostvarenih poena. Broj pobednika prvih pet faza takmičnja, kao I nagrade za pobednike takmičenja zavisi od ukupnog broja učesnika u određenoj fazi takmičenja, sve u skladu sa tiket skalom koja se objavljuje uz ova pravila. Minimalan broj pobednika u svakoj od prvih pet faza takmičenja je 10, a maksimalan broj je 40.

Pobednici šeste faze takmičenje, koja obuhvata period celog Evropskog evropskg prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”, su 10 učesnika koji na kraju faze imaju najveći broj ostvarenih poena.

Poeni se obračunavaju množenjem dobitnih kvota na tiketu, podeljenih sa svakom promašenom kvotom na tiketu. Poeni svakog zasebnog tiketa se zatim međusobno sabiraju.

U obračun ulaze samo kvote za događaje Evropskog prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”.

Maksimalan broj poena po jednom tiketu je 300. Ukoliko je na jednom tiketu ostvaren veći broj poena, kao ukupan broj poena se računa 300.

Faze takmičenja za proglašenje pobednika sa najvećim brojem ostvarenih poena traju:

  1. od 11.06. do 15.06.2021. godine, za Prvu rundu grupne faze Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 10 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 10 tiketa tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 10 tiketa sa najvećim brojem poena)
  2. od 16.06. do 19.06.2021. godine, za Drugu rundu grupne faze Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalna broj tiketa koji ulazi u obračun je 10 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 10 tiketa tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 10 tiketa sa najvećim brojem poena)
  3. od 20.06. do 23.06.2021. godine, za Treću rundu grupne faze Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 10 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 10 tiketa tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 10 tiketa sa najvećim brojem poena)
  4. od 24.06. do 29.06.2021. godine, za 1/8 finala Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 10 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 10 tiketa tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 10 tiketa sa najvećim brojem poena)
  5. od 30.06. do 11.07.2021. godine, za 1/4 finala  i 1/2 finala i finale Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 10 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 10 tiketa tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 10 tiketa sa najvećim brojem poena)
  6. od 11.06. do 11.07.2021. godine, za Period celog Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”. Maksimalan broj tiketa koji ulazi u obračun je 40 (ukoliko je isti igrač uplatio više od 40 tiketa koji se kvalifikuju za takmičenje, u obračun ulaze 40 tiketa sa najvećim brojem poena)

Učesnici takmičenja se u određenu fazu takmičenja kvalifikuju po osnovu vremena početka poslednjeg događaja Evropskog prvenstva u fudbalu “EURO 2020” sa tiketa. Ukoliko učesnik postavi opkladu koja sadrži EURO 2020 selekcije za nekoliko faza takmičenja, njegov tiket će se obračunavati samo za fazu takmičenja od 11.06. do 11.07.2021. godine za Period celog Evropskog prvenstva “UEFA EURO 2020”.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broj poena, prednost ima učesnik čiji je prvi tiket ranije odigran.

Pobednici takmičenja ne mogu preneti svoju nagradu na drugo lice.

Isto lice može biti dobitnik više nagrada.

Imena pobednika takmičenja, će biti objavljena na internet portalu https://www.victory.rs.

Krajnji rok za objavu pobednika takmičenja je 22.07.2021. godine.

Pobedniku koji je osvojio vaučer za klađenje, iznos vaučera se automatski uplaćuje na nalog, najkasnije 3 dana po završetku faze takmičenja za koju je nagrađen.

Krajnji rok za dodelu svih nagrada pobednicima takmičenja je 30 dana po okončanju takmičenja.

Ukoliko bilo koji učesnik takmičenja ne ispunjava uslove za pobednika takmičenja ili ne želi osvojenu nagradu, njegovo mesto na rang listi pobednika takmičenja preuzima sledeći učesnik sa liste, a svaki sledeći učesnik sa liste se pomera za jedno mesto.

  

Član 6.

Sve poreze i druge dažbine koji mogu nastati u vezi sa ovim pravilima će snositi organizator.

 

Član 7.

Ova Pravila će se objaviti na online platformi Organizatora https://www.victory.rs i stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

 

PRILOG

 

NAGRADE - PRVIH 5 FAZA TAKMIČENJA

Vaučeri za klađenje se dodeljuju u zavisnosti od broja učesnika u svim fazama takmičenja.

Za svaku od prvih 5 faza, dodeljuju se vaučeri za klađenje u minalnom iznosu od 50.000 dinara. Maksimalna vrednost vaučera za klađenje koji se dodeljuju za svaku od prvih 5 faza takmičenja je 200.000 dinara.

Za svaku od prvih 5 faza takmičenja, broj nagrađenih korisnika može varirati u zavisnosti od broja učesnika. Minimalni broj učesnika koji se nagrađuje je 10% od ukupnog broja učesnika, a maksimalan broj je 40 (po fazi).


NAGRADE - 6. FAZA TAKMIČENJA

Deset najbolje plasiranih učesnika će biti nagrađeni na sledeći način:

1. mesto: Televizor Hisense 100L5F-B12
2. mesto: Televizor Hisense 65U7QF
3. mesto: Televizor Hisense 55U7QF
4. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 50.000 dinara
5. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 30.000 dinara
6. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 18.000 dinara
7. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 16.000 dinara
8. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 14.000 dinara
9. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 12.000 dinara
10. mesto: vaučer za klađenje u vrednosti od 10.000 dinara