{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

500% BONUS NA BROJ PAROVA

 

BONUS NA BROJ PAROVA

 

Bonus na broj parova je bonus vrednost koja uvećava potencijalni dobitak u zavisnosti od broja događaja na tiketu.

Ovaj bonus se dodeljuje po sledećim kriterijumima:

        - Potrebno je da opklada ima 3 ili više događaja.

       -  Minimalna pojedinačna kvota kojom se ostvaruje bonus je 1.25.

       -  Događaj koji je odigran na tiketu i obrađen po kvoti jedan (1.00) ne ulazi u obračun događaja koji ispunjavaju uslov za dodelu bonusa. Ovakav događaj se umanjuje od ukupnog broja događaja i bonus na broj parova se obračunava za ostatak mečeva.

        - Sistemski tiketi ulaze u obračun za bonus na broj parova. Kako bi se ovaj bonus primenio na sistemski tiket, najmanje 3 dobitna para mora biti na tiketu.

 

Primer 1:

Bonus neće biti primenjen ukoliko opklada ima 12 događaja, od kojih:

        - 10 događaja sa kvotom 1,10

       -  2 događaja sa kvotom 1,25

Primer 2:

Ukoliko opklada ima 12 događaja, od kojih je:

        - 8 događaja sa kvotom 1,25

       -  3 događaja sa kvotom 1,00

Bonus će se primeniti za 8 događaja sa kvotom 1,25.

 

 

Broj događaja

Bonus %

3

3%

4

4%

5

5%

6

6%

7

10%

8

15%

9

20%

10

25%

11

30%

12

35%

13

40%

14

45%

15

50%

16

55%

17

60%

18

65%

19

70%

20

75%

21

80%

22

85%

23

90%

24

95%

25

100%

26

110%

27

120%

28

130%

29

140%

30

150%

31

165%

32

180%

33

200%

34

220%

35

250%

36

280%

37

320%

38

370%

39

430%

40

500%

 

 

 

Kako se obračunava bonus na broj parova?

 

Ukupna kvota * ulog = Potencijalni dobitak (ne uključujući bonus)

Bonus % * Potencijalni dobitak (ne uključujući bonus) = Vrednost bonusa

Potencijalni dobitak (ne uključujući bonus) + Vrednost bonusa = Ukupna vrednost potencijalnog dobitka