{{::locale.login.welcome}} {{authCtrl.loggedUserData.userName}} (ID: {{authCtrl.loggedUserData.userID}})
{{::locale.common.settingsWidget.oddsFormat}}:
{{ ::oddFormat.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.scrollbarsFormat}}:
{{ layout.name }}
{{::locale.common.settingsWidget.siteTheme}}:
{{ theme.name }}
{{mainCtrl.currentTime}}
{{$select.selected.value.name}}
{{authCtrl.unreadMessageCount}}

Uslovi uplate putem platnih kartica

USLOVI UPLATE PUTEM PLATNIH KARTICA

 

OPŠTI USLOVI UPLATE

Opštim uslovima uplate na korisnički račun učesnika u igrama na sreću putem platnih kartica preko interneta (u daljem tekstu se odnosi kao Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima zainteresovano lice (u daljem tekstu: korisnik) može preko interneta izvršiti uplatu na svoj korisnički račun (u daljem tesktu: Račun) koji ima otvoren na internet stranici privrednog društva ‘’VICTORY 247 doo Beograd‘’ (u daljem tekstu: Victory), putem platnih Kartica.

Victory zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom, odnosno izmenom ponude ili usled promene pozitivnih zakonskih propisa, izvrši promenu ovih Opštih uslova, o čemu blagovremeno i na uobičajen način obaveštava korisnika na svojoj internet stranici, kao i putem elektronske pošte na adresu koju ste prethodno dostavili ili putem interne poruke koja će Vam biti poslata direktno na korisnički nalog.

 

IZNOS UPLATE

Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u obračunavajuću valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost postojanja malog odstupanja od originalnog iznosa prikazanog na našem sajtu.

Minimalna uplata na korisnički račun putem platne kartice iznosi 500,00 dinara.

U slučaju povlačenja celokupnog iznosa odmah nakon uplate, Victory zadržava pravo da naplati administrativne troškove u visini do 10% od iznosa uplate.

Victory zadržava pravo da u slučaju učestalih ili sumnjivih transakcija Učesnika, takvo ponašanje prijavi Ministarstvu finansija, Upravi za sprečavanje pranja novca

 

NAČIN UPLATE ELEKTRONSKIM PUTEM

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banca Intesa ad Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je transakcija odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za uplatu sredstava na Vaš Victory korisnički račun. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg bankovnog računa tek kada sredstva budu uplaćena na Vaš Victory Korisnički račun. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše transakcije, ta transakcija će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , sredstva rezervisana na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu transakciju, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

REKLAMACIJE

Korisnik sve reklamacije u vezi sa izvršenim uplatama na korisnički račun može uputiti slanjem email-a na  podrska@victory.rs ili putem telefona +381 62 24 24 24 (u daljem tekstu: Podrška). Ako je korisnik izvršio uplatu putem elektronske naplate, a iznos na korisničkom računu se nije uvećao, potrebno je da korisnik kontraktira Podršku putem email-a ili telefona sa identifikacionim podacima transakcije, da bi se u tom slučaju korisniku ručno uvećao iznos na korisničkom računu ukoliko Victory, nakon izvršenih provera, utvrdi da su za to ispunjeni uslovi.

U slučaju da je korisnik uspešno izvršio uplatu na svoj korisnički račun, o navedenom će dobiti potvrdnu internu poruku direktno na korisnički nalog ili e-mail o uplati i iznos uplaćenih sredstava. U slučaju da je uplata uspešno izvršena, Victory ne može izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava. Ukoliko dođe do prekida internet konekcije tokom plaćanja, a korisnik je dobio potvrdnu poruku ili e-mail o uspešnoj uplati i ne zna li mu je iznos na korisničkom računu uvećan, potrebno je da kontaktira Podršku.

U slučaju neuspešne uplate i povraćaja sredstava korisniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

Victory se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati korisniku ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje kartice bez znanja vlasnika iste i drugo). U navedenom slučaju Victory neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Victory nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Victory-ju.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Sigurnost podataka prilikom uplate garantuje processor platnih kartica. Za MasterCard i Visa procesor je Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke Banca Intesa AD Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Victory-a, pa samim tim Victory neće biti odgovoran za zloupotrebu istih. Svi zaposleni Victory kompanije kao i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

REGISTRACIJA METODA PLAĆANJA

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA OD STRANE VICTORY

U ime Victory-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svim naših korisnicama igara na sreću (Kupaca/Korisnika). Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa propisima iz oblasti priređivanja igara na sreću, zaštite podataka o ličnosti i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, dobrom poslovnom praksom i u cilju pruženja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing liste koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

PRIMENA PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim opštim uslovima uplate, supsidijarno se primenjuju pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koja su objavljena na internet stranici Victory.